BÅTAR MOTORER BRYGG- & VINTERPLATSER TJÄNSTER MOTORSERVICE STARTSIDA

Bryggor

I huvudsak bygger vi två olika modeller av bryggor och kombinationer av dem tillsammans.

Pålad brygga
Vi har en pålkonstruktion med telefonstolp som påle, denna passar bra i de fall där man
får ner pålen djupt i bottensegmenten och får den att stoppa mot berggrunden. Man får då
en hållbar konstruktion som tål mycket stryk och blir stabil. Den är också mycket dynamisk
vilket innebär att man kan forma bryggan efter naturlinjerna om så önskas. Pålarna slås ned
med hjälp av vår pontonburna maskin.

Ofta krävs lite muddring för att tillgodose ett ordentligt djup för området kring och till bryggan.
Muddringen utförs med samma maskin som med pålningen.

Stenkista
Stenkistor byggs hos oss på marinan och fraktas sedan sjövägen till platsen där bryggan skall byggas.
Kistan glestimmras, kläs med plank och fylls sedan med sten när den är på anvisad plats för brygga,
Kontruktionen är mycket gedigen och väl beprövad.

Kombinationen
I de fall då området är mycket långgrunt kan en pålad del utgöra den första delen för bryggan tills
vattendjupet tillåter att kista placeras ut. Detta är den vanligaste varianten av bryggkonstruktion
vi utför, och den har fungerat över förväntan